Over House of Change

Over House of Change

House of Change  - school in de kust van het veranderen.

House of Change is een omgeving waarin mensen worden uitgedaagd te veranderen, hun creativiteit te ontwikkelen, en buiten de gebaande paden te denken. Met onze programma’s ontwikkelen wij authentieke en innovatieve organisaties en werknemers die een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de wereld van morgen. Wij zetten onze passie, overtuiging en creativiteit in om verandering te weeg te brengen om zo bij te dragen aan een betere werk- en leefomgeving, een wereld vol nieuwe ideeën en het ontwikkelen van authentieke, inspirerende leiders van de toekomst.


De huidige tijd vraagt om inspirerend leiderschap, innovatieve oplossingen, flexibiliteit en inspirerende visies op de toekomst. 

Onze missie

Wij zetten ons in om de wereld creatiever te maken en helpen mensen om de uitdagingen van een steeds veranderende wereld het hoofd te bieden. Wij staan voor een wereld waarin creativiteit een veel groter onderdeel vormt van het leven. Een wereld waarin uitproberen, risico’s nemen en falen gezien wordt als een manier om verder te komen. Een wereld waar authenticiteit en buiten de kaders denken gestimuleerd worden.

Training Transformerend Leiderschap

Creativiteit is de superpower van deze tijd!

Onze visie

De wereld verandert in een steeds hoger tempo en dat stelt organisaties voor grote problemen want hoewel veranderen noodzakelijk is, het is ook moeilijk. Van nature wil de mens graag vasthouden aan wat hij kent en wat hij gewend is. We hebben de afgelopen decennia geleerd om op zoek te gaan naar zekerheid, risico’s te mijden, en creativiteit te zien als iets dat voorbehouden is aan de kunsten en hebben het onvoldoende plek gegeven in het werk.

Daaruit voortvloeiend wijst onderzoek uit dat de grootste problemen waar organisaties mee kampen zijn:

  • Het onvoldoende kunnen vertalen van de strategie in de hele organisatie
  • Het tekortschieten van de veranderkracht van de organisatie
  • Inflexibiliteit van processen en structuur.

En om die verandering bij te benen hebben we nieuwe competenties nodig. Een van de belangrijkste competenties is het vermogen om creatief te denken. House of Change helpt met het ontwikkelen van die vaardigheid en is een partner in vraagstukken rondom innovatie, inspirerend leiderschap, verandering en creativiteit. 

Training Transformerend Leiderschap

Bij House of Change zijn we specialist in de Kunst van het Veranderen.

null

Voor het eerst in de geschiedenis hebben leidinggevenden en organisaties vaardigheden nodig die in de kunsten vanzelfsprekend zijn. Namelijk: creativiteit, verbeeldingskracht, aanpassingsvermogen, visionair denkvermogen, inspiratie en flexibiliteit. Deze vaardigheden die zijn namelijk essentieel om in te kunnen spelen op constante verandering. De kunsten hebben meer te bieden dan een inspirerende avond in het theater of een bezoek aan het museum!

Bij House of Change combineren we onze ervaringen in de culturele sector met de wetenschap van toegepaste creativiteit en helpen organisaties om verandering te omarmen en om te zetten in nieuwe (business) strategieën.’

Eigenaar Julia Bless:

"Van huis uit ben ik theaterregisseur. In het theater zijn we supermannen en vrouwen van verandering. We vertrekken altijd vanuit een heldere visie op de toekomst en een inspirerend doel. Dan repeteren we, proberen iets uit, falen, en kiezen weer een nieuwe weg. We zetten iedere dag onze creativiteit in om ons doel te behalen.

In deze onzekere en steeds sneller veranderende wereld, zijn visie, creatieve vermogens en wendbaarheid, ontzettend belangrijk geworden. Het zijn de grootste drijvers voor verandering. Ik combineer mijn ervaringen in het theater met de wetenschap van toegepaste creativiteit en help mensen en organisaties om verandering te omarmen en om te zetten in nieuwe (business) strategieën."

HoC-Eigenaar-en-trainer-Julia-Bless